Công an xã Chiềng Sơn (Mộc Châu, Sơn La) hướng dẫn người dân phương thức khai báo thông tin dân cư thông qua điện thoại thông minh.

Vượt khó trong việc đăng ký cư trú trực tuyến đối với người dân tộc thiểu số

Hiện nay, tại một số địa bàn nơi có người dân tộc thiểu số sinh sống, do điều kiện về kinh tế, công nghệ, dân trí còn hạn chế nên việc tiếp cận các quy định mới của Luật Cư trú còn gặp khó khăn. Lực lượng Công an đang tích cực tuyên truyền, tổ chức các chuyên đề hướng dẫn giúp người dân bắt kịp với sự thay đổi mới trong thời kỳ chuyển đổi số.