#Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khóa XV

Thông cáo số 12 Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV
19:22 08/11/2021

Thứ Hai, ngày 8/11/2021, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đây là ngày làm việc đầu tiên của Đợt họp thứ hai theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Chú trọng kinh tế hợp tác xã trong cơ cấu lại nền kinh tế
21:38 30/10/2021

Các đại biểu Quốc hội cho rằng kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 cần chú trọng vấn đề phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã, đồng thời đề nghị rà soát lại hệ thống pháp luật về hợp tác xã để hoàn thiện khung pháp lý cho kinh tế hợp tác, hợp tác xã phát triển.

Phát triển bảo hiểm vi mô góp phần bảo đảm an sinh xã hội
18:27 29/10/2021

Bảo hiểm vi mô là loại hình bảo hiểm mang tính xã hội, nhân văn rất cao vì hướng tới bảo vệ các đối tượng yếu thế, người thu nhập thấp, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Cơ cấu lại nền kinh tế tạo đà bứt phá cho giai đoạn tới
18:08 29/10/2021

Trong bối cảnh quốc tế và trong nước có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế cần được thực hiện, nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi, tận dụng cơ hội và tạo đà bứt phá cho giai đoạn tới.

Tổ chức đấu thầu để tăng tính cạnh tranh về chất lượng phim
19:23 28/10/2021

Về sản xuất phim bằng nguồn ngân sách nhà nước, một số đại biểu Quốc hội đề xuất giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng đối với các phim có nội dung phục vụ nhiệm vụ chính trị, còn các phim có nội dung khác nên thực hiện đấu thầu để tăng tính cạnh tranh về chất lượng phim giữa các hãng phim truyện và các doanh nghiệp sản xuất phim.

Đổi mới thi đua, khen thưởng bảo đảm tính bao trùm, toàn diện
16:49 28/10/2021

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng lần này đã hướng về cơ sở, bao phủ tất cả tầng lớp nhân dân, bảo đảm được tính bao trùm, toàn diện và tạo động lực mới cho thi đua, khen thưởng, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Xây dựng và hoàn thiện bảo hiểm y tế để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân
22:02 27/10/2021

Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, làm thế nào để mở rộng độ bao phủ của bảo hiểm y tế, đặc biệt bảo đảm tính bền vững của bảo hiểm y tế là một vấn đề hết sức quan trọng đặt ra cho hệ thống y tế cũng như bảo hiểm xã hội, nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.