Lào ước thu 4 tỷ USD từ xuất khẩu điện và khoáng sản năm 2024

NDO - Năm 2024, Lào đặt mục tiêu xuất khẩu điện đạt trị giá hơn 2.453 triệu USD, xuất khẩu khoáng sản ước đạt 1.525 triệu USD, đưa tổng thu từ xuất khẩu hai ngành kinh tế mũi nhọn này lên khoảng 4 tỷ USD.
0:00 / 0:00
0:00
Điện là một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Lào. Ảnh: Hải Tiến
Điện là một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Lào. Ảnh: Hải Tiến

Cụ thể, trong năm 2024, Lào đặt mục tiêu sản lượng điện dự kiến sẽ vượt 51.134 triệu kWh, trị giá khoảng 41.321 tỷ kip, xuất khẩu điện ước đạt 40.446 triệu kWh, trị giá hơn 2.453 triệu USD, trong khi tiêu thụ điện trong nước ước khoảng 10.248 triệu kWh, trị giá hơn 700 triệu USD.

Bên cạnh đó, trong năm 2024, Lào cũng đặt mục tiêu giá trị sản xuất khoáng sản ước đạt 19.795 tỷ kip, xuất khẩu khoáng sản ước đạt 1.525 triệu USD và giá trị doanh thu nội địa dự kiến đạt khoảng 313 triệu USD.

Như vậy, năm 2024, Lào đặt mục tiêu thu từ xuất khẩu điện và khoáng sản ước đạt gần 4 tỷ USD. Đây cũng là hai ngành đi đầu trong việc thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng và Nhà nước Lào.

Báo cáo tổng kết năm 2023 của Bộ Năng lượng và Mỏ Lào cũng cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ và liên tục trong những năm qua của hai lĩnh vực năng lượng và mỏ, đóng góp đáng kể vào tổng sản phẩm quốc nội của Lào.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đánh giá hai lĩnh vực nêu trên đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chiến lược phát triển của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia của Chính phủ Lào. Việc tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn giữa ngành năng lượng, khai thác mỏ và các ngành liên quan là cần thiết để nâng cao lợi ích, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của Lào.

Thủ tướng Lào cũng đề nghị các cơ quan chức năng sớm khắc phục các lỗ hổng và ngăn chặn việc một số công ty lợi dụng những kẽ hở để trục lợi từ hai lĩnh vực nêu trên; yêu cầu Bộ Năng lượng và Mỏ Lào và các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp nhằm quản lý tốt hơn, bảo đảm tất cả các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật.