Lào đẩy mạnh phát triển Chính phủ số

NDO - Theo Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara, thời gian qua, Bộ này đã tập trung phát triển cơ sở hạ tầng IT quan trọng để đáp ứng phục vụ các cơ quan, tổ chức của Nhà nước và xã hội trên môi trường số.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Báo Pasaxon)
Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Báo Pasaxon)

Theo thông tin từ báo chí Lào, vừa qua, tại thủ đô Vientiane đã diễn ra Hội nghị phổ biến Nghị định về Quản trị và Dịch vụ Chính phủ số dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara.

Hội nghị có sự tham dự của các Bộ trưởng, Thứ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ và các vụ, cục liên quan.

Mục đích của Hội nghị nhằm phổ biến Nghị định về Quản trị và Dịch vụ Chính phủ số cho các bộ, ngành liên quan để tổ chức thực hiện, nhằm phát triển chính phủ hiện đại và từng bước đạt được mục tiêu quản trị công trên môi trường số.

Nghị định về Quản trị và Dịch vụ Chính phủ số được Chính phủ Lào ban hành tháng 8/2022, gồm 12 chương và 48 Điều.

Nghị định xác định những nguyên tắc, quy định, tiêu chuẩn về việc quản lý và theo dõi, kiểm tra công tác quản trị và dịch vụ công trên môi trường số hướng đến sự hiện đại, nhanh chóng, tiết kiệm và bảo đảm an toàn, với mục tiêu nhằm chuyển đổi cách quản lý thuận tiện, minh bạch, bảo đảm phổ biến rộng khắp, góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Boviengkham Vongdara cho biết, trong thời gian qua, Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào đã tập trung phát triển cơ sở hạ tầng IT quan trọng để đáp ứng phục vụ các cơ quan, tổ chức của Nhà nước và xã hội.

Bên cạnh đó, Bộ đã nghiên cứu, dự thảo hơn 60 văn bản về chính sách, luật và các văn bản pháp lý như: Tầm nhìn phát triển kinh tế số quốc gia giai đoạn 20 năm (2021-2040), Chiến lược phát triển kinh tế số quốc gia giai đoạn 10 năm (2021-2030) và Kế hoạch phát triển kinh tế số quốc gia giai đoạn 5 năm (2021-2025), Luật về công nghệ thông tin truyền thông, Luật về chữ ký điện tử, Luật về quản lý dữ liệu điện tử…

Riêng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung về giao dịch điện tử đang chờ được Quốc hội Lào thông qua vào cuối năm nay.

Theo Bộ trưởng Boviengkham Vongdara, các văn bản pháp lý nêu trên đều là công cụ quan trọng cho sự chuyển đổi từ quản trị công truyền thống sang quản trị công trên môi trường số.

Tại Hội nghị cũng đã diễn ra lễ bàn giao hệ thống quản trị công trên môi trường số cho các bộ, cơ quan tương đương khác của Lào như: Hệ thống mạng nội bộ G-Net, Hệ thống hội nghị trực tuyến Video Conference, Hệ thống E-office, Hệ thống E-mail, Hệ thống G-chat, Hệ thống G-web và Hệ thống G-Share.