Mô hình tự quản về an ninh trật tự tại cổng trường học ở xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. (Ảnh: Mai Tú)

Nhân rộng các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Những năm gần đây, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhiều địa phương triển khai sâu rộng với nhiều cách làm hay, hiệu quả. Việc thực hiện phong trào được gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể, nhờ đó, người dân đã tích cực tham gia xây dựng nhiều mô hình điển hình tiên tiến, góp phần cùng lực lượng chức năng bảo vệ an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
Trung tướng Nguyễn Đình Thuận trao Bằng khen vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an cho tập thể Cục Bảo vệ thực vật vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Ngành bảo vệ thực vật góp phần quan trọng bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chiều 13/1, đại diện Bộ Công an đã trao tặng Bằng khen phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho Cục Bảo vệ thực vật và Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.