Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương trao tặng sổ bảo hiểm xã hội cho các hộ nghèo ở thành phố Hải Dương.

Hải Dương: Gần 650 triệu đồng tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo

Ngày 23/11, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương tổ chức trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho 30 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hải Dương bằng nguồn đóng góp một ngày lương của cán bộ ngành bảo hiểm xã hội.
Hội nghị cung cấp thông tin chuyên đề về chính sách bảo hiểm y tế.

Hơn 1,2 triệu lượt sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID để khám, chữa bệnh

Đến hết tháng 6/2022, cả nước có hơn 26,2 triệu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân được đăng ký, phê duyệt dùng để đăng nhập sử dụng ứng dụng VssID. Trong đó, gần 674 nghìn người với hơn 1,2 triệu lượt sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID để khám, chữa bệnh.

Trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Yên

Ngày 5/3, Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên phối hợp Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Phú Yên (Vietcombank Phú Yên) tổ chức trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại ba huyện miền núi Sơn Hòa, Sông Hinh và Đồng Xuân (Phú Yên).