Cấp hơn 30 nghìn thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi qua dịch vụ công liên thông

Qua gần 6 tháng triển khai, chương trình thí điểm cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi qua 2 nhóm dịch vụ công liên thông đã giải quyết hơn 30 nghìn hồ sơ với nhóm đối tượng này.
0:00 / 0:00
0:00
Thí điểm 2 nhóm dịch vụ công liên thông liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại phường Trần Hưng Đạo, Hà Nội. (Ảnh: Tâm Trung)
Thí điểm 2 nhóm dịch vụ công liên thông liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại phường Trần Hưng Đạo, Hà Nội. (Ảnh: Tâm Trung)

Triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” được phê duyệt trong Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Đề án 06), Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nỗ lực, tập trung nguồn lực, quyết liệt triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao về Đề án này.

Tính đến ngày 16/5/2023, công tác triển khai Đề án 06 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đạt được một số kết quả cụ thể. Trong đó, nổi bật là triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động phối hợp các bộ, ngành liên quan triển khai điều chỉnh, nâng cấp phần mềm, chia sẻ, kết nối với Phần mềm dịch vụ công liên thông, đáp ứng yêu cầu cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và giải quyết hưởng trợ cấp mai táng thuộc các nhóm dịch vụ công liên thông "đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi" và "đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí".

Cấp hơn 30 nghìn thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi qua dịch vụ công liên thông ảnh 1

2 nhóm dịch vụ công liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Triển khai thí điểm từ ngày 21/11/2022 đến nay, 2 địa phương đang thử nghiệm là Hà Nam và Hà Nội đã tiếp nhận và giải quyết 30.119 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 1.104 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí qua 2 nhóm dịch vụ công liên thông.

Từ ngày 21/11/2022 đến nay, 2 địa phương đang thí điểm là Hà Nam và Hà Nội đã tiếp nhận và giải quyết 30.119 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 1.104 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí qua 2 nhóm dịch vụ công liên thông.

Được sự phối hợp tích cực của Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, hoàn thành tích hợp dịch vụ “Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia từ tháng 7/2022. Từ đó, tiếp nhận gia hạn cho 1.301 thẻ bảo hiểm y tế thực hiện qua dịch vụ công này.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 131.875 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động

Từ ngày 19/1/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai tích hợp dịch vụ công "Đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện" trên Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hiện hệ thống đã tiếp nhận và xử lý 170 giao dịch đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Nhờ tích hợp thành công dịch vụ ký số từ xa (ký số trên thiết bị di động), trên cơ sở này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục điều chỉnh phần mềm đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ công “Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần”.

Đồng thời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tiếp tục phối hợp Bộ Công an để khai thác dữ liệu hộ gia đình từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để triển khai dịch vụ công “Đăng ký tham gia bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế”.