Gần 616 nghìn hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi qua dịch vụ công liên thông

Tới nay, bảo hiểm xã hội các địa phương đã giải quyết gần 616 nghìn hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và khoảng 7.600 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí qua hệ thống dịch vụ công liên thông về khai sinh và khai tử. Từ đó, giúp người dân có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình với 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông trên.
0:00 / 0:00
0:00
Khám cho trẻ tại Khoa Nhi (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội). Ảnh: nhandan.vn
Khám cho trẻ tại Khoa Nhi (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội). Ảnh: nhandan.vn

Thông tin về kết quả triển khai Đề án 06 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tới nay, hệ thống đã xác thực hơn 95,8 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong số này, có khoảng 87,7 triệu người đang tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã giải quyết 615.863 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 7.678 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí.

100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp. Qua đó, có hơn 60,2 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp phục vụ làm thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Với các dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã giải quyết 615.863 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 7.678 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí.

Việc liên thông giấy chứng sinh, giấy báo tử qua hạ tầng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tạo ra tiện ích rất quan trọng là đầu vào giúp người dân có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông nêu trên. Trước đây, người dân buộc phải đến ủy ban nhân dân xã, phường để nộp bản giấy của giấy chứng sinh, giấy báo tử khi làm thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 362.271 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Về triển khai dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022, đối với dịch vụ công "Đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện”, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 6.799 giao dịch đăng ký, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Việc liên thông giấy chứng sinh, giấy báo tử qua hạ tầng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tạo ra tiện ích rất quan trọng là đầu vào giúp người dân có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông nêu trên. Trước đây, người dân buộc phải đến ủy ban nhân dân xã, phường để nộp bản giấy của giấy chứng sinh, giấy báo tử khi làm thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử.

Đối với dịch vụ công "Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế" (gộp dịch vụ công Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình vào dịch vụ công này), toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 43.788 trường hợp đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế qua dịch vụ công này.

Trên toàn quốc có 1.225 cơ sở khám, chữa bệnh đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, với hơn 2,1 triệu dữ liệu được gửi. Có 1.618 cơ sở khám, chữa bệnh gửi dữ liệu giấy chứng sinh, với 946.180 dữ liệu được gửi; 615 cơ sở khám, chữa bệnh gửi dữ liệu giấy báo tử, với 9.748 dữ liệu được gửi.

Việc liên thông giấy khám sức khỏe lái xe qua hạ tầng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giúp người dân có thể đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe hoàn toàn trực tuyến. Trước đây, người dân buộc phải đến nơi cấp giấy phép lái xe để nộp bản giấy của giấy khám sức khỏe lái xe.

Đến nay, có khoảng 64% số người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản các nhân tại khu vực đô thị, tăng khoảng 3% so với năm 2022. Trong đó, tỷ lệ nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng đạt 47%; chế độ bảo hiểm xã hội một lần đạt 94%; trợ cấp thất nghiệp đạt 98%.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp thành công việc cung cấp thông tin sổ bảo hiểm xã hội lên ứng dụng VNeID. Hiện nay, cơ quan này đang tiếp tục duy trì việc liên thông dữ liệu khi có đề nghị của người lao động về việc tích hợp thông tin quá trình tham gia bảo hiểm xã hội lên ứng dụng VNeID.