Hơn 26 nghìn trường hợp đăng ký đóng, cấp và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế trực tuyến

Sau hai tháng triển khai, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý hơn 26 nghìn trường hợp đăng ký đóng, cấp - gia hạn thẻ bảo hiểm y tế thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến.
0:00 / 0:00
0:00
Một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Huế. (Ảnh: nhandan.vn)
Một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Huế. (Ảnh: nhandan.vn)

Kết quả triển khai Đề án 06 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam kỳ tháng 9 cho biết, cơ quan này đã hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, ban hành dịch vụ công trực tuyến "đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế" triển khai trên Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đã tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia ngày 13/7/2023.

Sau 2 tháng triển khai, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 26.144 trường hợp đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế thông qua dịch vụ công trực tuyến "đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế"

Tính đến ngày 14/9/2023, sau 2 tháng triển khai, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 26.144 trường hợp đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế thông qua dịch vụ công này.

Bên cạnh đó, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác thực hơn 91,2 triệu thông tin nhân khẩu có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ hơn 131 triệu lượt bản ghi thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hơn 26 nghìn trường hợp đăng ký đóng, cấp và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế trực tuyến ảnh 1
Gần 12.600 cơ sở y tế triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp. (Ảnh: nhandan.vn)

Toàn quốc đã có 12.597 cơ sở khám, chữa bệnh triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp. Con số này đạt 98,2% tổng số cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc, với hơn 43 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp phục vụ làm thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Cùng với đó, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý gia hạn 26.144 thẻ bảo hiểm y tế thông qua dịch vụ gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng thông qua Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Với hai dịch vụ liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí, đến nay, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiếp nhận và giải quyết 143.245 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 3.028 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 2 nhóm dịch vụ công liên thông.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 244.258 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai tích hợp trên Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cổng dịch vụ công quốc gia từ ngày 19/1/2023. Tính đến ngày 15/8/2023, sau khoảng 7 tháng triển khai, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 3.724 giao dịch đăng ký, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đối với dịch vụ công đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, ban hành dịch vụ công trực tuyến. Dịch vụ công này đã triển khai trên Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia ngày 13/7/2023.

Tính đến ngày 14/9/2023, Hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 26.144 trường hợp đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế thông qua dịch vụ công này.

Về công tác phối hợp, hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử, toàn quốc có 1.140 cơ sở khám, chữa bệnh đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, với 1.156.323 dữ liệu được gửi. Có 1.364 cơ sở khám, chữa bệnh gửi dữ liệu giấy chứng sinh, với 411.653 dữ liệu được gửi; 488 cơ sở khám, chữa bệnh gửi dữ liệu giấy báo tử, với 4.184 dữ liệu được gửi.

Ước trong 8 tháng đầu năm 2023, số người tham gia bảo hiểm y tế trên cả nước là 91,438 triệu người. Con số này tăng 4,335 triệu người so với cùng kỳ năm 2022, giúp đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 92,04% dân số.