Gần 50,6 tỷ đồng trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn

Tính đến ngày 27/12, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã huy động gần 50,6 tỷ đồng. Kinh phí này dành để trao tặng gần 16 nghìn sổ bảo hiểm xã hội và gần 120 nghìn thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn ở xã Biển Hồ, thành phố Pleiku Gia Lai. (Ảnh: HÀ LY)
Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn ở xã Biển Hồ, thành phố Pleiku Gia Lai. (Ảnh: HÀ LY)

Thông tin từ chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn” của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tính đến ngày 27/12, tổng giá trị sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã huy động được trong toàn quốc từ khi phát động vào ngày 23/11 vừa qua là gần 50,6 tỷ đồng.

Qua đó, chương trình trao tặng gần 16 nghìn sổ bảo hiểm xã hội và gần 120 nghìn thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 63 tỉnh, thành phố.

Trong đó, theo số liệu thống kê của bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố, bảo hiểm xã hội các tỉnh đã huy động các nguồn tài trợ trao tặng 5.660 sổ bảo hiểm xã hội và 95.515 thẻ bảo hiểm y tế.

Toàn bộ số sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế huy động nói trên đang được Bảo hiểm xã hội Việt Nam phân bổ đến 63 tỉnh, thành phố để trao tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, trên cơ sở rà soát số người có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ.

Đó là các nhóm như: Đồng bào dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng không được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế; người chưa có thẻ bảo hiểm y tế thuộc diện mới thoát nghèo; người thuộc hộ cận nghèo, người có mức sống trung bình chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế khác…

Sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế huy động dành trao tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, trên cơ sở rà soát số người có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ.
Đó là các nhóm như: Đồng bào dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng không được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế; người chưa có thẻ bảo hiểm y tế thuộc diện mới thoát nghèo; người thuộc hộ cận nghèo, người có mức sống trung bình chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế khác…

Mục tiêu của ngành bảo hiểm xã hội trong năm 2022 đặt ra là cần phải phát triển hơn 2 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội.

Trong đó, số tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là hơn 1 triệu người, số tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hơn 900 nghìn. Đồng thời, phấn đấu thu hút hơn 3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của dân số lên 92%.