Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của huyện Lương Sơn đang được sơ chế, đóng hộp trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Lương Sơn ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp

Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đang ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp an toàn. Từ đó, hướng tới xây dựng ngành nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa có năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh cao trên thị trường.