Hội thảo đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội với cán bộ công đoàn và người sử dụng lao động tại TP Hồ Chí Minh.

Sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội cần hướng tới bảo vệ người lao động tốt hơn

Tăng cường bảo vệ người lao động phải là một yếu tố chính trong quá trình cải cách Luật Bảo hiểm xã hội (2014) của Việt Nam. Đây là kết luận chính từ một loạt các cuộc tham vấn giữa Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và đại diện người lao động tại một số tỉnh miền trung và miền nam liên quan đến việc sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội của Việt Nam, diễn ra từ ngày 11 đến 25/3/2022.

Ảnh minh họa.

Giải quyết vướng mắc về bảo hiểm xã hội với người làm việc ở cấp xã

Ngày 6/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Nghị quyết số 101/NQ-CP về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an cấp xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại UBND cấp xã.