Chi trả cho hơn 3,3 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong tháng 6

Trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 6/2024, Bưu điện Việt Nam thực hiện chi trả cho hơn 3,3 triệu người hưởng. Việc chi trả qua tài khoản ATM cho người hưởng sẽ được thực hiện ngay khi nhận được danh sách và tiền từ cơ quan bảo hiểm xã hội, chậm nhất là ngày hôm sau.
0:00 / 0:00
0:00
Chi trả lương hưu tại Hà Nội. (Ảnh: VNPost)
Chi trả lương hưu tại Hà Nội. (Ảnh: VNPost)

Trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 6/2024, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) thực hiện chi trả cho hơn 3,3 triệu người hưởng với tổng số tiền hơn 18.000 tỷ đồng.

Thời gian chi trả tại các điểm chi trả tổ chức ở các xã, phường, thị trấn bắt đầu từ ngày 2/6 đến hết ngày 10/6. Lịch chi trả cụ thể tại từng địa phương do Cơ quan Bảo hiểm xã hội và Bưu điện thống nhất và thông báo trước đến người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Từ sau ngày 10/6 đến 25/6, Bưu điện thực hiện chi trả tại điểm giao dịch của Bưu điện.

Việc chi trả tiền qua tài khoản ATM cho người hưởng sẽ được Bưu điện Việt Nam thực hiện ngay khi nhận được danh sách và tiền từ Bảo hiểm xã hội, chậm nhất là ngày hôm sau.

Thời gian chi trả tại các điểm chi trả tổ chức ở các xã, phường, thị trấn bắt đầu từ ngày 2/6 đến hết ngày 10/6. Lịch chi trả cụ thể tại từng địa phương do Cơ quan Bảo hiểm xã hội và Bưu điện thống nhất.

Khi đến nhận tại điểm chi trả, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và người nhận thay được ủy quyền cần mang các giấy tờ theo quy định như: thẻ chi trả, giấy ủy quyền còn hiệu lực.

Bên cạnh việc tập trung tối đa chi trả đúng đủ, tận tình tại điểm chi trả, đối với những đối tượng người hưởng già yếu, không có khả năng đi lại, không có người nhận thay để ủy quyền, Bưu điện đã thực hiện chi trả tại nhà, không thu phí từ người hưởng.

Thời gian qua, Bưu điện Việt Nam đã triển khai thực hiện công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đúng thời gian, đúng người hưởng, đúng số tiền theo danh sách chi trả do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp.

Với kinh nghiệm phục vụ tốt chi trả lương hưu và các chính sách an sinh xã hội, cùng sự gắn bó và trách nhiệm với cộng đồng, công tác chi trả các chế độ an sinh xã hội của Bưu điện Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ của người hưởng và các cơ quan chính quyền địa phương.

Trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 6/2024, VNPost thực hiện chi trả cho hơn 3,3 triệu người hưởng với tổng số tiền hơn 18.000 tỷ đồng.