Cán bộ xã Nghi Thạch (Nghi Lộc) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. (Ảnh: Thanh Lê/baonghean.vn)

Xây dựng nền hành chính hiện đại và hiệu quả đáp ứng mong đợi của người dân, tổ chức

Sự hài lòng của người dân, tổ chức là thước đo hiệu quả hoạt động của nền công vụ. Trong đó, cần chú trọng các khía cạnh, nội dung mà người dân, tổ chức đánh giá chưa tích cực, mức độ hài lòng thấp và các nội dung nhận được sự mong đợi cải thiện để đánh giá, xác định nguyên nhân, xây dựng, thực hiện kế hoạch hành động, giải pháp khắc phục.
Hơn 300 doanh nghiệp huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) tham gia “chấm điểm” cơ quan công quyền sáng 29/7.

Hơn 2.500 doanh nghiệp Thái Bình “chấm điểm” hoạt động của cơ quan công quyền

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của sở, ban, ngành cũng như chính quyền các địa phương trên địa bàn đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư, tỉnh Thái Bình đang giao Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan lấy phiếu thăm dò, đánh giá cảm nhận đối với cơ quan công quyền.
Dịch vụ công về bảo hiểm xã hội trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thêm 3 dịch vụ về bảo hiểm xã hội trên Cổng dịch vụ công

Từ ngày 15/6, người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện thêm 3 dịch vụ công về bảo hiểm xã hội được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội. Đó là: hưởng chế độ ốm đau; thai sản; trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

Dịch vụ công về lao động, bảo hiểm xã hội trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Có thể đăng ký đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trực tuyến vào quý III/2022

Đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng hình thức tham gia mới, hoặc chuyển từ bảo hiểm xã hội bắt buộc sang bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong nhóm các dịch vụ công trực tuyến cần sớm được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Dịch vụ công này sẽ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, dự kiến áp dụng từ quý III năm 2022.

Bộ trưởng KH và CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại Hội nghị.

Hệ thống quản lý chất lượng góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại

Sáng 9-4, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước.