Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội họp giao ban trực tuyến đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà. (Ảnh: Molisa)

Gỡ vướng để người lao động sớm nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Thời gian qua, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thực hiện chậm có nguyên nhân do các cấp, ngành ở địa phương chưa coi trọng đúng mức, phát sinh thủ tục hành chính không đúng quy định. Điều này gây khó khăn, kéo dài thời gian thực hiện chính sách. Lãnh đạo các địa phương cần vào cuộc, để tiền hỗ trợ đến với người lao động nhanh nhất.
[Infographic] Thay đổi điện thoại, số căn cước công dân trên VssID như thế nào?

[Infographic] Thay đổi điện thoại, số căn cước công dân trên VssID như thế nào?

Hiện nay, trong quá trình sử dụng ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số, vì nhiều lý do khác nhau, cá nhân muốn thay đổi các thông tin như: số điện thoại, địa chỉ email, số căn cước công dân, số chứng minh nhân dân trên tài khoản VssID. Người dân có thể thay đổi, cập nhật các thông tin này theo 3 bước sau.
Ảnh minh họa: Thành Đạt.

Đôn đốc thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà bảo đảm khẩn trương, hiệu quả

Chậm nhất trước ngày 15/8, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức họp báo, giao ban với các địa phương. Từ đó, xác định nguyên nhân chậm trễ, có giải pháp xử lý, đôn đốc giải quyết thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, bảo đảm khẩn trương, hiệu quả.