Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Ảnh: DUY LINH

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Sáng 23/5, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tóm tắt Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo.

Quốc hội nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Sáng 22/7, Quốc hội nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Nhân Dân điện xin giới thiệu toàn văn Báo cáo tóm tắt do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày sáng 22/7.