Tài chính - ngân hàng

Sử dụng hiệu quả Quỹ Đầu tư phát triển

Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội có nhiệm vụ hỗ trợ về vốn cho các doanh nghiệp, quận, huyện, thị xã gặp khó khăn khi triển khai, thực hiện các dự án đầu tư phát triển. Nhưng do những vướng mắc, điều kiện trong hồ sơ thủ tục, mới có số ít đơn vị tiếp cận được nguồn vốn này.

Qũy Đầu tư phát triển TP Hà Nội được sáp nhập từ bốn đơn vị, gồm Quỹ Đầu tư phát triển thành phố (cũ), Quỹ Phát triển đất thành phố, Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố. Quỹ có chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ về vốn cho các quận, huyện, thị xã để thực hiện các nhiệm vụ chính trị như ứng vốn các dự án giải phóng mặt bằng, đất đấu giá, đất dịch vụ, các dự án nhà ở tái định cư, hạ tầng khu tái định cư... Bên cạnh đó, quỹ cũng cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện các dự án đầu tư xã hội hóa hạ tầng kinh tế - xã hội, thu hút nguồn lực phát triển thành phố, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Từ khi hợp nhất các quỹ, riêng nguồn vốn Quỹ Phát triển đất đã giải ngân hơn 6.000 tỷ đồng cho các lĩnh vực. Quỹ cũng đã tiếp cận cho vay hơn 50 dự án thuộc nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, nước sạch, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, bãi đỗ xe, điện lực.

Mặc dù vốn điều lệ của quỹ có gần 2.500 tỷ đồng, nhưng quỹ mới giải quyết cho vay được gần 690 tỷ đồng, còn dư gần 2.000 tỷ đồng. Trong đó, cho vay trong lĩnh vực nước sạch 38,7 tỷ đồng; điện lực 145 tỷ đồng; giáo dục 147 tỷ đồng; nhà ở tái định cư 356 tỷ đồng... Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội Chu Nguyên Thành thừa nhận, hiện quỹ gặp không ít khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ cho vay từ nguồn vốn điều lệ như hạn chế đối tượng cho vay, các điều kiện vay vốn của quỹ chặt chẽ, điều kiện sử dụng vốn vay cũng khá khắt khe..., ảnh hưởng đến tính cạnh tranh giữa quỹ và các tổ chức tín dụng khác. Không chỉ khó trong việc cho vay, Quỹ còn đang gặp khó trong việc thu hồi vốn vay. Hiện còn nhiều trường hợp khó thu hồi, như Công ty Thành Quang, chủ đầu tư dự án Nhà máy xử lý và chế biến rác thải Phương Đình, hiện còn nợ quỹ hơn 75 tỷ đồng.

Để Quỹ Đầu tư phát triển thành phố phát huy hiệu quả vai trò của mình, trong cuộc làm việc mới đây với đơn vị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu quỹ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát lại để chủ động đơn giản hóa thủ tục hành chính theo thẩm quyền, đồng thời tham mưu, kiến nghị thành phố và Trung ương tháo gỡ các vướng mắc, bất cập, từ đó tăng giải ngân nguồn vốn, hỗ trợ tốt hơn cho các địa phương và doanh nghiệp. Cùng với quá trình đơn giản hóa các thủ tục hành chính, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố cũng cần rà soát lại một cách toàn diện các quy trình thẩm định hồ sơ cho vay để khắc phục những rủi ro, những “lỗ hổng” có thể bị lợi dụng gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố cũng cần chủ động tham gia với thành phố trong nhiệm vụ thúc đẩy khởi nghiệp của doanh nghiệp trên địa bàn. Nhất là phối hợp với các sở, ngành liên quan, chính quyền các địa phương xây dựng quy trình, định hướng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay của quỹ một cách hiệu quả.