Tài chính - Ngân hàng

Triển khai gói hỗ trợ các hộ kinh doanh

Những hộ kinh doanh phải dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19 từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ tháng 5/2021 đến hết năm nay sẽ được Nhà nước hỗ trợ ba triệu đồng/hộ. Cục Thuế Hà Nội cho biết, đã có khoảng 3.200 hộ kinh doanh gửi đề nghị hỗ trợ.

Ngày 7/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định cụ thể việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó, có đối tượng là hộ kinh doanh. Theo Điều 35 của Quyết định này, các hộ kinh doanh được nhận hỗ trợ phải có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, các hộ kinh doanh cần tự xác định mình có đủ điều kiện để hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ để có thể chủ động trong việc hoàn thành thủ tục, trình tự thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 10 Điều 4 Quyết định số 3642/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn. Sau đó, có thể gửi đề nghị theo hướng dẫn đến UBND cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022.

Theo thống kê, trên địa bàn Hà Nội có khoảng 48 nghìn hộ kinh doanh đủ điều kiện để nhận hỗ trợ với mức hỗ trợ là ba triệu đồng/hộ theo phương thức chi trả một lần. Tính đến cuối tháng 8, đã có khoảng 3.200 hộ kinh doanh gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Trong đó, gần 2.300 hộ kinh doanh được UBND cấp xã gửi sang cơ quan thuế thẩm định và gần 1.900 hộ kinh doanh thuộc diện hỗ trợ theo kết quả thẩm định của cơ quan thuế. Theo các hộ kinh doanh, tuy mức hỗ trợ ba triệu đồng không lớn, nhưng thể hiện sự quan tâm của Nhà nước trước những khó khăn mà các hộ đang gặp phải, phần nào san sẻ, động viên họ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Do hiện nay đang thực hiện giãn cách xã hội, cho nên phần lớn cán bộ, công chức thực hiện làm việc trực tuyến tại nhà. Ngoài một số thủ tục hành chính thuộc nhóm phục vụ công tác phòng, chống dịch, ngoại giao, công vụ và liên quan trực tiếp đời sống dân sinh, an ninh trật tự xã hội… có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Cục Thuế, thì các thủ tục hành chính khác sẽ được tiếp nhận và giải quyết thông qua hình thức trực tuyến trên cổng dịch vụ công thành phố, dịch vụ công quốc gia.

UBND thành phố Hà Nội đã giao các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo nhiệm vụ được phân công; kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm.

GIA MINH