Quyết liệt, chặt chẽ trong thu chi ngân sách

Năm 2020, chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội là 278.805 tỷ đồng, tăng 5,3% so với ước thực hiện năm 2019. Để đạt chỉ tiêu này, đòi hỏi các cấp, ngành phải nỗ lực và quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, đồng thời, chi một cách hiệu quả, tiết kiệm.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Việt Hà cho biết, tính đến đầu tháng 12, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố mới đạt hơn 235 nghìn tỷ đồng, khoảng 89% dự toán năm 2019. Trong đó, thu nội địa là 214.652 tỷ đồng, đạt 88,1% dự toán (thu từ thuế, phí đạt 197.806 tỷ đồng, đạt 90,6%; thu tiền sử dụng đất 16.846 tỷ đồng, đạt 61,1% dự toán). Như vậy, để đạt được số thu ngân sách đạt 100,6% dự toán, thì số tiền phải thu trong những ngày còn lại của tháng 12-2019 rất nặng nề. Tình hình này đòi hỏi các cấp, ngành phải nỗ lực và quyết liệt trong công tác thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.

Riêng với nguồn thu ngân sách từ thuế, đại diện Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, bên cạnh những khoản thu đạt khá như lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân… thì vẫn còn nhiều khoản thu khác đang gặp khó khăn. Đó là các khoản thu thuế, phí từ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… Đáng nói, các khoản thu về đất mới đạt 70,8% dự toán và bằng 65,3% so với cùng kỳ năm 2018. Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn yêu cầu, toàn ngành tập trung đôn đốc, phân loại, chuẩn hóa dữ liệu về người nộp thuế, bảo đảm số lượng đúng với thực tế hoạt động kinh doanh; tập trung rà soát, tổng hợp, đề xuất xử lý các doanh nghiệp đã bỏ kinh doanh, giải thể; tăng cường quản lý thuế đối với lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020. Một trong 27 chỉ tiêu của Kế hoạch năm 2020 là thu ngân sách đạt 278.905 tỷ đồng, tăng 5,3% so với ước thực hiện năm 2019. Trong đó, thu nội địa 258.300 tỷ đồng, tăng 5,9% so với ước thực hiện năm 2019. Dự toán chi ngân sách địa phương (không kể chi trả nợ gốc) năm 2020 là 103.203 tỷ đồng.

Triển khai nhiệm vụ này, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Việt Hà đề nghị các sở, ban, ngành và quận, huyện, thị xã tập trung, nhanh chóng triển khai các nội dung quan trọng trong công tác thu chi ngân sách. Một là, triển khai phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc và chính quyền cấp dưới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Hai là, quản lý, điều hành ngân sách linh hoạt, chặt chẽ, an toàn, bảo đảm cân đối ngân sách các cấp. Ba là, tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, các đơn vị phải tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn; khẩn trương thực hiện việc rà soát và hoàn thành phương án sắp xếp lại, xử lý đối với tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo các quy định của Trung ương và thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Bên cạnh nhiệm vụ thu thì các đơn vị cũng cần thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách, thực hiện công khai tài chính ngân sách theo quy định.