Tăng sức hút cho các dự án

Tại bốn hội nghị "Hà Nội - Hợp tác đầu tư và phát triển" tổ chức từ năm 2016 đến nay, thành phố đã xây dựng danh mục hàng trăm dự án kêu gọi đầu tư và giới thiệu tới cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, số lượng các dự án được các nhà đầu tư lựa chọn, triển khai đầu tư mới chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ.

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, đến nay, trong tổng số 676 dự án mới có 36 dự án với kinh phí đầu tư 20.760 tỷ đồng được cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 15 dự án nhà đầu tư đang lập hồ sơ đề xuất, 12 dự án chuyển hình thức đầu tư. Nhiều dự án dù đã được trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhưng triển khai rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ. Ðơn cử như hai dự án Cụm công nghiệp Phú Túc và Ðại Thắng ở huyện Phú Xuyên nằm trong danh mục kêu gọi thu hút đầu tư từ năm 2016 nhưng sau 5 năm, mới dừng lại ở san lấp mặt bằng.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do danh mục kêu gọi đầu tư tại các hội nghị chỉ mang tính giới thiệu, chưa được xây dựng một cách có chọn lọc theo định hướng hoạt động xúc tiến đầu tư. Cũng chưa xác định rõ về thông số, nội dung cơ bản dự án, không có quy định cụ thể cho việc xây dựng.

Còn theo các doanh nghiệp, các dự án mà thành phố kêu gọi chưa thật sự "hấp dẫn", doanh nghiệp phải tính kỹ bài toán đầu tư - lợi nhuận. Bởi chi phí hạ tầng và giải phóng mặt bằng tại Hà Nội luôn cao hơn nhiều so với các tỉnh, thành phố khác. Giá thuê đất tại các khu, cụm công nghiệp cao hơn các địa phương lân cận từ 1,5 đến 2 lần. Nhiều dự án không tháo gỡ được các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Thành phố thiếu quỹ đất sạch, quỹ nhà xưởng để thu hút các nhà đầu tư.

Trong thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát, chuẩn bị các nội dung, thủ tục để triển khai theo quy định đối với 266 dự án trong danh mục kêu gọi đầu tư. Số dự án còn lại sẽ chuyển hình thức đầu tư 60 dự án, dừng kêu gọi đầu tư 54 dự án do không còn phù hợp quy hoạch, quy định pháp luật hiện hành… Cùng với đó, thành phố tiếp tục rà soát danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư, danh mục thu hút đầu tư có trọng điểm. Ðồng thời, đẩy mạnh thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu thực hiện dự án theo các quy định mới được ban hành. Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, thực hiện đúng quy định công bố, công khai các thủ tục hành chính; tăng cường hướng dẫn thực hiện thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư ■ 

GIA MINH