Năm 2020, Hà Nội thu ngân sách tăng 3,5% so năm 2019

NDO -

Dù trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, nhất là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng thu ngân sách của TP Hà Nội cao hơn năm 2019. Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ nhất vào chiều 28-11.

Các hoạt động xúc tiến thương mại đang được thành phố Hà Nội tích cực triển khai trong thời gian gần đây.
Các hoạt động xúc tiến thương mại đang được thành phố Hà Nội tích cực triển khai trong thời gian gần đây.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho biết, năm 2020, kinh tế Thủ đô tăng trưởng khá; năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh được cải thiện; các cân đối lớn được bảo đảm. Tăng trưởng GRDP năm 2020 ước đạt 3,94%, là mức tăng cao so với các tỉnh, thành phố và mức chung của cả nước. Bình quân giai đoạn 2016-2019, GRDP tăng 7,36%; năm 2020, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, hầu hết các chỉ tiêu tăng trưởng ước đạt được thấp hơn trung bình giai đoạn 2016-2019, bình quân giai đoạn 2016-2020 GRDP tăng 6,67% (cả nước ước 5,9%). Quy mô GRDP năm 2020 ước đạt 1,024 triệu tỷ đồng, khoảng 43,5 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người ước đạt 5.250 USD, tăng 1,43 lần so với năm 2015, gấp 1,9 lần bình quân cả nước.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, theo hướng hiện đại, tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng từ 85,75% lên 86,1%. Các ngành kinh tế được cơ cấu lại, vận hành hiệu quả hơn. Ngành công nghiệp, xây dựng năm 2020 duy trì tăng trưởng khá 6,76%, trong đó công nghiệp tăng 5,64%; bình quân 5 năm 2016-2020 tăng 7,65%.

Năm 2020, nhờ thực hiện tốt cung ứng hàng hóa, các đợt kích cầu thương mại, các hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì, các hình thức thanh toán trên nền tảng công nghệ hiện đại, thương mại điện tử phát triển mạnh, chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát. Tổng mức bán lẻ ước tăng 2,4%; kim ngạch xuất khẩu ước tăng 3,5%; tăng trưởng ngành dịch vụ ước đạt 3,1%. Bình quân năm năm 2016-2020, tăng trưởng dịch vụ ước đạt 6,36%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 9,10%/năm; Kim ngạch xuất khẩu tăng 9,18%, cao hơn 1,7 lần giai đoạn 2011-2015. Chỉ số giá tiêu dùng năm 2020 ước tăng khoảng 2,73% - 2,79%.

Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, trong bối cảnh khó khăn vẫn duy trì tăng trưởng khá. Năm 2020, ngành nông nghiệp tăng 4,2% - tăng cao hơn mức tăng chung và cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, Nhờ đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố năm 2020 ước thực hiện 279.359 tỷ đồng, đạt 100,2% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 3,5% so với thực hiện năm 2019. 

Năm 2021, thành phố tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội trong trạng thái bình thường mới, phấn đấu GRDP tăng khoảng 7,5%.