Tài chính - Ngân hàng

Ứng phó nguy cơ giảm thu ngân sách

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình thu ngân sách năm 2020 của Hà Nội nhiều khả năng bị giảm. Cục Thuế thành phố đã xây dựng các kịch bản ứng phó và triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người nộp thuế.

Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội Mai Sơn cho biết, thu ngân sách tháng 2-2020 của thành phố đạt 19.151 tỷ đồng, lũy kế hai tháng đầu năm thực hiện được 49.984 tỷ đồng, đạt 19,2% dự toán, tăng 7,5% so cùng kỳ năm 2019. Trên cơ sở này và dự báo của các đơn vị, dự kiến quý I-2020, thu ngân sách nhà nước của Hà Nội đạt 68.131 tỷ đồng, đạt 26,2% dự toán, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy kết quả hiện khá khả quan, nhưng Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ðức Chung cho rằng, quý I-2020 còn thừa hưởng kết quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp từ hai năm 2018, 2019. Còn hiện nay, dịch bệnh đang tác động lớn đến nền kinh tế, tình hình sản xuất của các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ cuối quý I, thậm chí có thể theo đà sang cả quý II, quý III-2020. Hoạt động tiêu dùng và sản xuất sẽ giảm sâu.

Cục Thuế TP Hà Nội dự kiến, số thu ngân sách năm 2020 của thành phố có thể bị giảm so với dự toán năm 2020. Do đó, Cục đã đưa ra bốn kịch bản tương ứng với từng thời điểm hết dịch bệnh. Cụ thể, không tính các khoản thu từ đất thì nếu dịch Covid-19 kết thúc trong quý I-2020, dự kiến thu ngân sách sẽ giảm khoảng 4.200 - 5.400 tỷ đồng. Nếu dịch kết thúc trong quý II-2020, dự kiến giảm khoảng 6.600 - 9.400 tỷ đồng. Nếu dịch kết thúc trong quý III-2020, dự kiến giảm khoảng 10.800 - 12.700 tỷ đồng. Nếu dịch kéo dài sang quý IV-2020, dự kiến giảm khoảng 15.000 - 16.600 tỷ đồng.

Nhằm khắc phục những tác động bất lợi của dịch Covid-19 đối với công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020, Cục Thuế thành phố đang cố gắng triển khai các đề án cải cách hành chính và các đề án thuế điện tử. Trong đó tập trung triển khai đề án hóa đơn điện tử đúng lộ trình, hoàn thành trước thời hạn; đề xuất, triển khai thí điểm việc mở rộng và tổ chức hình thức thu điện tử, không dùng tiền mặt đối với các khoản thu từ các cá nhân. Ðồng thời, triển khai các chính sách của Trung ương và thành phố về tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người nộp thuế ứng phó tác động của dịch Covid-19 đúng đối tượng; đôn đốc việc khai, nộp thuế đầy đủ, đúng hạn. Chủ động thực hiện khảo sát, đánh giá về tác động của dịch Covid-19 đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người nộp thuế để có biện pháp tháo gỡ phù hợp. Tập trung phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các cấp chính quyền địa phương trong công tác thu hồi nợ thuế; phối hợp khai thác tăng thu các khoản thu về đất nhằm bù đắp số thu bị giảm do dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ðức Chung yêu cầu, Cục Thuế Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan để đánh giá những ngành dịch vụ sản xuất nào bị tác động bởi dịch Covid-19. Diễn biến dịch bệnh trên thế giới cũng như trong nước thay đổi liên tục, khó lường, cho nên Cục Thuế phải có những đánh giá tác động kinh tế sâu, cụ thể hơn, đưa ra kịch bản số thu ngân sách sát nhất, mạnh dạn đưa ra những kịch bản xấu nhất. Trong quá trình thu thuế, Cục cần tiếp thu, lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, xem họ cần có những hỗ trợ gì từ phía chính quyền. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ đưa ra những chính sách sát với nhu cầu của doanh nghiệp. Thực hiện thanh tra, kiểm tra kịp thời, nhưng không được thanh tra chồng chéo, hạn chế gây phiền hà doanh nghiệp. Cần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thu thuế, giảm thời gian đi lại, đẩy mạnh việc dùng hóa đơn điện tử, nhưng đồng thời cũng tích cực đôn đốc thu nợ đọng thuế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và của cả nước.