Kinh tế phục hồi, thu ngân sách đạt khá

Từ đầu năm đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội ước thực hiện 142.100 tỷ đồng, đạt 45,6% dự toán và tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2021, cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế Thủ đô sau đại dịch Covid-19.

Cụ thể, bốn tháng đầu năm 2022, thu nội địa trên địa bàn ước đạt 132.100 tỷ đồng, đạt 45,8% dự toán và tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 8.800 tỷ đồng, đạt 40% và tăng 28,3%; thu từ dầu thô 1.200 tỷ đồng, đạt 113,4% và gấp 2,4 lần. Một số lĩnh vực thu chủ yếu bốn tháng đầu năm đã có mức tăng khá, như thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước, ước thực hiện 23.800 tỷ đồng, đạt 41,2% dự toán và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước; thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 35.600 tỷ đồng, đạt 65,1% và tăng 58,5%; thuế thu nhập cá nhân 16.100 tỷ đồng, đạt 55,7% và tăng 20%. Ngoài ra là thu từ các loại tiền sử dụng đất, phí và lệ phí.

Theo Cục Thuế Hà Nội, thu ngân sách những tháng đầu năm 2022 đạt khá về tiến độ thực hiện dự toán và tăng so cùng kỳ năm 2021 là do tình hình dịch bệnh trên địa bàn và cả nước tiếp tục được kiểm soát, hoạt động sản xuất, kinh doanh hồi phục. Những chính sách hỗ trợ của Chính phủ, thành phố đã và đang phát huy tác dụng tốt. Các doanh nghiệp đã có sự tăng tốc hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cộng dồn bốn tháng đầu năm, Hà Nội có 9.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2021; vốn đăng ký đạt 122,4 nghìn tỷ đồng, tăng 29%; 5.700 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 21%. Khu vực thương mại, dịch vụ cũng khởi sắc khi các hoạt động đã trở lại bình thường. Tính chung bốn tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 215.600 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn cho biết, năm 2022, đơn vị được giao dự toán thu ngân sách hơn 280.000 tỷ đồng, cao nhất cả nước về số thu nội địa. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Cục Thuế tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp như thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, chú trọng các giải pháp nhằm nuôi dưỡng nguồn thu và mở rộng cơ sở thu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện cho người nộp thuế, minh bạch thông tin; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, chống xói mòn cơ sở thuế...

Ngoài ra, để doanh nghiệp, người nộp thuế nắm bắt được các chính sách thuế mới, nhất là chính sách hỗ trợ về thuế, Cục Thuế Hà Nội sẽ tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân; chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế...

Theo kế hoạch từ nay đến cuối năm 2022, thành phố Hà Nội tập trung điều hành ngân sách hiệu quả, bảo đảm cân đối ngân sách địa phương theo hướng chủ động, tích cực, an toàn, đúng quy định. Đồng thời, thường xuyên rà soát, chủ động sắp xếp, cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết.