Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Xây dựng Lào Cai trở thành "Cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế"

Ngày 25/8, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở địa phương.
Đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.

Hải Dương tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức sâu sắc hơn Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 10/12, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về kết quả thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên tuyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kết quả xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của tỉnh Hải Dương.

Quang cảnh buổi làm việc, ngày 1/12. (Ảnh: Quang Vinh)

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 1/12, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thí sinh trình bày tại hội thi.

Đảng bộ Công an tăng cường tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

Thực hiện Kế hoạch, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, ngày 21/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Công an Trung ương đã tiến hành Hội thi “Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025”.

Qua gần 10 năm thực hiện, Luật Đất đai 2013 bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung.

Sửa đổi Luật Đất đai 2013 đáp ứng yêu cầu phát huy tốt nhất nguồn lực của đất

Qua tổ chức giám sát, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị sửa đổi Luật Đất đai 2013 nhằm hoàn thiện khung pháp lý để đáp ứng yêu cầu phát huy tốt nhất nguồn lực của đất theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; khắc phục những mâu thuẫn, chồng chéo giữa các đạo luật đồng thời giải quyết nhiều tồn tại, vướng mắc.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề 1.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới văn nghệ sĩ, trí thức

Ngày 21/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, lãnh đạo liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học - kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Hội nghị thu hút hơn 2.000 đại biểu tham dự tại 40 điểm cầu.

Quang cảnh Hội nghị.

Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại 252 điểm cầu

Ngày 30/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại 252 điểm cầu.