Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Xuân Thành)

Triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Khánh Hòa

Sáng 12/11, Đoàn kiểm tra 540 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tây Ninh tăng cường hơn nữa công tác cải cách hành chính bền vững

Ngày 17/10, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh để thông báo Kết luận kiểm tra về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Nhấn mạnh điểm mới trong kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tại hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào chiều 11/10, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra số 541 của Bộ Chính trị nêu rõ, trên cơ sở tham mưu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng không chỉ đối với các ban cán sự, đảng đoàn, đảng ủy các cơ quan Trung ương mà còn đối với các cơ quan tham mưu của Đảng.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Hội nghị.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII của Đảng đến các cấp ủy trực thuộc ở nước ngoài

Ngày 31/8, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ban Cán sự đảng Bộ phối hợp Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII của Đảng đến các cấp ủy trực thuộc ở nước ngoài bằng hình thức trực tuyến.
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Triển khai Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị tại tỉnh Nam Định

Chiều 3/8, Đoàn kiểm tra 548 của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Quang cảnh buổi làm việc.

Kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Khánh Hòa

Ngày 26/7, Đoàn công tác của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại địa phương. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại lễ phát động cuộc thi.

Phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sáng 1/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chủ động, sáng tạo vận động nhân dân thực hiện, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Nhiệm vụ hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là chủ động, tích cực xây dựng và nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp hành động; phát huy tính sáng tạo của mỗi tổ chức để tập hợp các thành viên, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Đoàn chủ tịch Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 16/8, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tổ chức Hội nghị trực tuyến, gồm 64 điểm cầu trong cả nước, triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tại hội nghị, sau khi nghe các đại biểu tham luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.