Đắk Lắk tiếp tục xây dựng lực lượng toàn dân bảo vệ biên giới rộng khắp

NDO - Ngày 14/9, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” (gọi tắt là Nghị quyết 33).
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng vũ trang và cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk tiếp tục xây dựng lực lượng toàn dân bảo vệ biên giới rộng khắp ảnh 1

Các đại biểu dự hội nghị.

Ngay sau khi có Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 16 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33 về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành, địa phương trong toàn tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đồng thời, chủ động nắm, nghiên cứu, dự báo sát đúng tình hình, tham mưu xử lý hiệu quả các vụ việc, tình huống xảy ra trên biên giới, địa bàn không để bị động, bất ngờ.

Trong 5 năm qua, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Lãnh đạo nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục, nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị trong bảo vệ biên giới.

Trong tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch tổng thể, có trọng tâm, trọng điểm về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia; quan tâm bố trí ngân sách đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ biên giới và xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách, hệ thống pháp luật về xây dựng, quản lý bảo vệ biên giới. Lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại với chính quyền và lực lượng vũ trang Campuchia góp phần xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Đắk Lắk tiếp tục xây dựng lực lượng toàn dân bảo vệ biên giới rộng khắp ảnh 2

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, phân tích các hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai cũng như những giải pháp, đề xuất thực hiện Nghị quyết 33 trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung khẳng định: Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của cả hệ thống chính trị, trong đó nhân dân là chủ thể, Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 33; giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia.

Đồng thời, triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều biện pháp; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền trong triển khai thực hiện Nghị Quyết 33; xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh tạo nền tảng xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, nền biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới; chú trọng xây dựng lực lượng toàn dân bảo vệ biên giới rộng khắp; chủ động, tích cực, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, đối ngoại Biên phòng và đối ngoại nhân dân trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.