Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại 252 điểm cầu

NDO -

Ngày 30/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại 252 điểm cầu.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe và thảo luận nhiều nội dung của Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng bộ Khối như: Kết quả nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, giải pháp đột phá trong công tác cán bộ, quản lý đảng viên… Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng bộ Khối đề ra 22 nhiệm vụ, đề án; tập trung vào triển khai tăng cường công tác quản lý đảng viên, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đề án về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu nội dung, ý nghĩa bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương yêu cầu các đại biểu nghiêm túc quán triệt, nắm bắt sâu những nội dung trọng tâm, cốt lõi được nghiên cứu, học tập.

Đồng chí đề nghị, ngay sau hội nghị các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối phải tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động, tạo sự thống nhất cao, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng bộ Khối, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra, cũng như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư qua bài viết.