Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

NDO -

Ngày 1/12, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quang cảnh buổi làm việc, ngày 1/12. (Ảnh: Quang Vinh)
Quang cảnh buổi làm việc, ngày 1/12. (Ảnh: Quang Vinh)

Đây là hoạt động kiểm tra thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm nắm bắt việc lãnh đạo, chỉ đạo, công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài cùng thành viên của đoàn kiểm tra.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII bài bản, đúng tiến độ, hiệu quả

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết: "Qua kiểm tra sẽ giúp cho Đảng đoàn Mặt trận, cho các cơ quan, đơn vị đã triển khai tốt rồi thì tốt hơn nữa, đã quyết tâm rồi thì phải quyết tâm hơn nữa".

Đồng chí nhận định, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khắc phục những khó khăn, nỗ lực hoàn thành những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó mà Đảng, Nhà nước giao, nhất là việc tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“Hội nghị đã nâng cao vị thế, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với nhân dân”, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam -0
Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Quang Vinh)

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng cho biết, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần tích cực vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức nhiều hoạt động cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch, nhất là việc huy động nguồn lực chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19; chủ động, sáng tạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức các Hội nghị trực tuyến đến tận cơ sở để truyền tải thông tin nhanh hơn, sát thực hơn.

“Với tinh thần luôn luôn đổi mới, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách bài bản, hoàn thành đúng tiến độ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm với mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu quả làm việc, từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân”, đồng chí Trần Thanh Mẫn nói.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị trong thời gian tới, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải thực hiện nghiêm túc, bài bản trong cả nhiệm kỳ.

Đặc biệt, đồng chí Trần Thanh Mẫn lưu ý, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục nghiên cứu, đề ra các giải pháp mới đối với 5 nhiệm vụ hết sức quan trọng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa qua.

Nhấn mạnh, "cần tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Đảng đoàn, tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá bài bản, thiết thực", đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Mặt trận cần thường xuyên quan tâm tới hoạt động của từng Chi bộ tại cơ quan Mặt trận để thấy được trách nhiệm, ý chí quyết tâm và nội dung kế hoạch thực hiện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm và có sản phẩm cụ thể.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam -0
Đồng chí Trần Thanh Mẫn và đồng chí Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc. (Ảnh: Quang Vinh)

Đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn xác định việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của một kỳ Đại hội là việc làm thường xuyên, cần liên tục cập nhật các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước để phù hợp tình hình thực tế và triển khai kịp thời trong hệ thống Mặt trận.

Nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư”, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết, trong năm 2022, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ trình Bộ Chính trị quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương và trình Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, huyện.

Cùng với đó, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng sẽ chuẩn bị việc xây dựng đề án sơ bộ tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2024-2029) để trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam -0
Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Quang Vinh)

Đồng thời, trên cơ sở báo cáo gần 20 năm thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và thực tiễn triển khai gắn với kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đề nghị Ban Bí thư ban hành kết luận về triển khai ngày hội theo chủ trương hướng về cơ sở.

Bên cạnh đó, đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị Bộ Chính trị chỉ đạo rà soát, sửa đổi bổ sung Nghị quyết liên tịch (thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) giữa Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để phát huy dân chủ trực tiếp, đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng cho biết, với phương châm đổi mới trên cơ sở thực tiễn cuộc sống, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị lắng nghe ý kiến của nhân dân để giải quyết các vụ việc phức tạp, giải tỏa những bức xúc trong nhân dân.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra và kết luận của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục rà soát, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, nhất là việc triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.