Quảng Nam cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đoàn kiểm tra 540 của Bộ Chính trị lưu ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 22 của Đảng bộ tỉnh và chương trình hành động một cách quyết liệt, đồng bộ, toàn diện hơn.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Ngày 29/10, Đoàn kiểm tra 540 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về Báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự buổi làm việc phía tỉnh Quảng Nam, có đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại đây, sau khi nghe đồng chí Nguyễn Hòa Bình quán triệt mục đích, yêu cầu buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Phó trưởng Đoàn kiểm tra 540 của Bộ Chính trị thay mặt Đoàn kiểm tra thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch số 41-KH/TU, ngày 24/3/2021 về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với tinh thần chủ động, tích cực, hiệu quả, bảo đảm đúng kế hoạch đề ra.

Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; thực hiện đúng, sáng tạo, sát hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bám sát chỉ đạo của Trung ương, chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả, sáng tạo, bảo đảm đúng định hướng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân.

Đáng nói, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng các chương trình, kế hoạch; chủ động phối hợp các ban, bộ, ngành Trung ương tổ chức các phiên làm việc, hội nghị, hội thảo, tọa đàm để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đề xuất các cơ chế, giải pháp và thực hiện hiệu quả một số công trình, dự án trọng điểm trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, lũ lụt xảy ra, nên việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết có lúc có nơi còn chậm, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực và những kết quả đạt được của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các tổ chức đảng đã chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong việc thực hiện tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng như Nghị quyết 22 của Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cho rằng, cùng với việc tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội và chương trình hành động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam luôn quan tâm đến vấn đề an sinh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chăm sóc gia đình người có công, phát triển văn hoá-xã hội; nhất là trong phục hồi về hoạt động du lịch, phát triển kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình lưu ý, sắp tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 22 của Đảng bộ tỉnh và chương trình hành động một cách quyết liệt, đồng bộ, toàn diện hơn. Đồng thời tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra; đẩy mạnh hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các đề án. Trong quá trình tổ chức thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, Quảng Nam cần lưu ý công tác xây dựng Đảng; phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an sinh xã hội…