Xây dựng Lào Cai trở thành "Cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế"

Ngày 25/8, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.
Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó trưởng đoàn kiểm tra đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Trước đó, Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với 8 tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, nhìn chung việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn đã được Tỉnh ủy Lào Cai triển khai khá bài bản, chặt chẽ, xuyên suốt, từ tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt, triển khai nghị quyết đến việc cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nội dung của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Tỉnh ủy Lào Cai đã xác định đúng tiềm năng, lợi thế, điểm nghẽn để ban hành và tổ chức thực hiện kịp thời chỉ thị, nghị quyết, đề án, kế hoạch tháo gỡ khó khăn, phát huy lợi thế, khơi dậy khát vọng phát triển trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, thí điểm nhiều mô hình mới, cách làm hay để tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ.

Triển khai nhanh, quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả, các mục tiêu kế hoạch được phấn đấu triển khai thực hiện ở mức cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 7,1%, đứng thứ 8 trong khu vực và thứ 29 các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bên cạnh đó, Lào Cai cũng triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, xây dựng Lào Cai trở thành "Cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam-Trung Quốc" của vùng và cả nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ một số hạn chế mà tỉnh Lào Cai cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh, công tác triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có nhiều sáng tạo mang lại hiệu quả tốt.

Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh Lào Cai một số nội dung như một số cấp ủy, cơ sở Đảng ban hành Nghị quyết còn chung chung, chưa sát với thực tế, việc triển khai cụ thể hóa các chủ trương của trung ương còn chưa sâu; công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức, cơ sở đảng nhiều nơi còn hạn chế.

Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương; cần quan tâm hơn tới chính sách biên mậu, an ninh trật tự vùng biên và việc làm cho người dân khu vực biên giới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tỉnh Lào Cai cần chú ý phát triển các dịch vụ logistics tại khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, giám sát chất lượng hàng hóa khu vực cửa khẩu, phát triển Khu du lịch quốc gia theo đúng định hướng, quy định của trung ương.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Lào Cai phải rà soát lại các tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để rút kinh nghiệm trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tiếp theo.