Toàn cảnh hội thảo.

Góp ý vào dự thảo Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi

Cả 2 dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi và Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi đang được lấy ý kiến rộng rãi của người dân, doanh nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp, địa phương và các bộ, ngành trong vòng 2 tháng, dự kiến sẽ được báo cáo tại Kỳ họp thứ 5 và thông qua vào Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Nhiều dự án phát triển bất động sản hai bên tuyến đường Lê Văn Lương.

Hà Nội kiểm tra việc thực hiện quy định về kinh doanh bất động sản

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo kiểm tra việc thực hiện quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014; Luật Nhà ở 2014 tại các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố nhằm kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn các chủ đầu tư khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản.