Huyện đầu tiên của tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Huyện Yên Khánh (Ninh Bình) vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao.
0:00 / 0:00
0:00
Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. (Ảnh: YẾN TRINH)
Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. (Ảnh: YẾN TRINH)

Ngày 21/6/2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 551/QĐ-TTg, công nhận huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, thời gian qua, huyện Yên Khánh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân để hoàn thiện các tiêu chí; trở thành điểm sáng của tỉnh Ninh Bình về xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, toàn huyện có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu; 186/268 thôn, xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, được các sở, ngành của tỉnh thẩm tra, xác nhận theo quy định; 99,75% tỷ lệ người dân hài lòng đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.

Bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét, khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một nâng lên; môi trường, cảnh quan bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; đô thị được tăng cường đầu tư theo hướng văn minh hiện đại; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên; các thiết chế văn hóa tại cơ sở được tăng cường, sử dụng có hiệu quả; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, nâng cấp đồng bộ, liên thông, hiện đại, tạo động lực cho phát triển.

Đạt được những thành tựu đó là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận cao và tham gia tích cực của nhân dân.

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện Yên Khánh được triển khai sâu rộng, lan tỏa và phong trào trở thành nhu cầu của mỗi người dân của vùng được xem là vựa lúa của tỉnh Ninh Bình, góp phần tích cực để Ninh Bình phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035.