Nâng cao chỉ số hài lòng của người dân

Thứ Hai, 04-04-2022, 22:23

Báo cáo Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính thành phố Hà Nội vừa được Ủy ban nhân dân thành phố công bố. Theo báo cáo này, trong năm 2021, phần lớn các đơn vị đều đạt ở mức tích cực (hơn 80%), trong đó có 23 đơn vị có chỉ số hài lòng đạt hơn 90%.

Cụ thể, về Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, cơ quan tương đương sở, có 7 đơn vị đạt chỉ số hài lòng hơn 90%. Trong đó cao nhất là Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đạt 95,6%; đơn vị có chỉ số hài lòng thấp nhất là Sở Tài nguyên và Môi trường ở mức 81,64%... Tại 30 quận, huyện, thị xã, 16 đơn vị đạt chỉ số hài lòng hơn 90%. Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy có chỉ số hài lòng đạt cao nhất ở mức 99,99%, tiếp đến là Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ đạt 99,38%. Ðơn vị có chỉ số hài lòng thấp nhất là Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm đạt 75,57%.

Việc đo lường Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính thành phố Hà Nội năm 2021 do Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội chủ trì được thực hiện tại 20 sở, cơ quan tương đương sở và 30 quận, huyện, thị xã. Các chỉ số được xác định dựa trên kết quả đánh giá của người dân, tổ chức đối với 5 nội dung: Tiếp cận dịch vụ; thủ tục hành chính; cán bộ, công chức giải quyết; kết quả giải quyết và kết quả giải quyết góp ý.

Năm 2021 là năm đầu tiên thành phố Hà Nội tiến hành đánh giá Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính thành phố theo kế hoạch giai đoạn 5 năm (2021-2025). Với kết quả đo lường chung đều đạt mức khá và tốt, có sự cải thiện qua từng năm, có thể thấy nỗ lực của thành phố và từng đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực thi các hoạt động công vụ, nhất là lĩnh vực cải cách hành chính.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, để việc đánh giá được khách quan, chính quyền các cấp cần cung cấp thông tin công khai, minh bạch, kịp thời về chính sách, quy định, hoạt động, nhất là trong lĩnh vực đất đai để người dân biết, giám sát. Thành phố cũng nên xem xét mở rộng các hình thức đánh giá, thay vì kết hợp phương pháp khảo sát trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và khảo sát truy hồi qua bưu điện như hiện nay.

Trên thực tế tại không ít đơn vị, địa phương của Hà Nội vẫn còn tình trạng chậm, muộn trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Chính vì vậy, từ Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính thành phố năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, phân tích, làm rõ nguyên nhân những tiêu chí, chỉ, tiêu còn thấp. Từ đó khẩn trương xây dựng, triển khai hiệu quả kế hoạch cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị hành chính thành phố.

An Trân