Tạo lập nền tảng cho đổi mới sáng tạo

Kết quả triển khai Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 (PII) vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Theo đó, Hà Nội là địa phương đạt chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2023 cao nhất cả nước với 62,86 điểm.
0:00 / 0:00
0:00

PII là chỉ số tổng hợp của 52 chỉ số thành phần, được xây dựng nhằm phản ánh bức tranh thực tế, tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương. Các chỉ số thành phần được chia làm bảy trụ cột, gồm năm trụ cột đầu vào là: thể chế; vốn con người và nghiên cứu, phát triển; cơ sở hạ tầng; trình độ phát triển của thị trường; trình độ phát triển của doanh nghiệp; và hai trụ cột đầu ra là: sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ; tác động.

PII được xây dựng bám sát cấu trúc của bộ chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố hằng năm và được Việt Nam sử dụng trong quản lý, điều hành từ năm 2017. Đối với nhà đầu tư, kết quả đánh giá PII là thông tin tham khảo hữu ích về môi trường đầu tư địa phương để đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp. Bộ chỉ số PII cũng có ý nghĩa đối với cộng đồng các tổ chức quốc tế và nhà tài trợ để xem xét, cân nhắc các tài trợ và hoạt động có liên quan tại các địa phương.

Có những điểm mạnh và có điểm chưa mạnh, nhưng về tổng thể, Hà Nội được đánh giá là địa phương có các điểm cân bằng tốt nhất, có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái kinh tế - xã hội dựa trên con người cân bằng nhất so với các địa phương khác. Có nhiều doanh nghiệp hoạt động nghiên cứu phát triển, có hoạt động đổi mới sáng tạo và các đầu ra về tài sản trí tuệ như sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, kiểu dáng công nghiệp..., Hà Nội đứng đầu cả nước ở cả xếp hạng đầu ra và đầu vào đổi mới sáng tạo. Dẫn đầu 14/52 chỉ số thành phần, Hà Nội có điểm cao ở nhiều chỉ số có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình đổi mới sáng tạo như: vốn con người, nghiên cứu và phát triển (63,06 điểm); trình độ phát triển của thị trường (77,81 điểm); sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ (63,16 điểm), cơ sở hạ tầng (68,23 điểm). Thứ hạng cao về đổi mới sáng tạo năm 2023 của Hà Nội cho thấy sự chuyển động trong tư duy, hành động; đã có sự nhất quán từ chủ trương, chính sách đến thực thi của chính quyền, doanh nghiệp, người dân.

Thời gian tới, Hà Nội có cơ hội và các yếu tố nền tảng quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) có quy định cho phép thành phố Hà Nội áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong một số lĩnh vực khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô; thử nghiệm mô hình Quỹ Đầu tư mạo hiểm... Sự đồng bộ của Luật Thủ đô (sửa đổi) và Quy hoạch thủ đô Hà Nội theo Luật Quy hoạch, Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô sẽ tạo ra động lực, nguồn lực để Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.