Lãnh đạo tỉnh Hà Nam trao Quyết định công nhận nhà đầu tư và Quyết định bàn giao đất, cho thuê đất để Tập đoàn FPT thực hiện dự án Tổ hợp giáo dục FPT UniSchool Hà Nam.

Tập đoàn FPT khởi công khu tổ hợp giáo dục Unischool Hà Nam

Ngày 31/5, tại khu Đại học Nam Cao, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Công ty cổ phần FPT đã tổ chức lễ khởi công xây dựng tổ hợp giáo dục FPT UniSchool Hà Nam, ngay sau khi nhận Quyết định công nhận nhà đầu tư và Quyết định bàn giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án tổ hợp giáo dục FPT UniSchool Hà Nam.