Vinh danh 55 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động bảo trợ người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình.

Tôn vinh tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động nhân đạo, từ thiện của tỉnh Thái Bình

Ngày 4/10, tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, 55 doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm có tấm lòng nhân ái và có những hoạt động nhân đạo, từ thiện nổi bật đã được Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam; Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam vinh danh.