Bí thư Đảng ủy thị trấn Phong Hải Vũ Trung Dũng (áo trắng, bìa trái) kiểm tra đổ bê tông đường giao thông đến hộ gia đình ở thôn Ải Nam, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Hiệu quả luân chuyển cán bộ ở Bảo Thắng

Với phương châm “việc tìm người”, “lấy hiệu quả công việc làm thước đo, đánh giá cán bộ”, Huyện ủy Bảo Thắng (Lào Cai) đã tích cực luân chuyển cán bộ trẻ về cơ sở, tạo chuyển biến rõ nét ở địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, cải cách hành chính, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở các xã, thị trấn.