Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh luân chuyển cán bộ cấp phòng

Ngày 10/4, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì Hội nghị Ban chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố Hà Nội đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.
0:00 / 0:00
0:00
Hội nghị của Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố Hà Nội ngày 10/4.
Hội nghị của Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố Hà Nội ngày 10/4.

Trong quý I/2024, Ban chỉ đạo thành phố đã chỉ đạo hoàn thành việc quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; các sở, ngành, đơn vị thành phố; rà soát, xây dựng danh mục, hoàn thiện bản mô tả, khung năng lực vị trí việc làm theo quy định.

Các cơ quan thành phố đã xây dựng phương án thực hiện luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác các ngành y tế, quy hoạch-kiến trúc, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, xây dựng, tài chính theo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, vẫn còn một số nội dung chưa bảo đảm yêu cầu, tiến độ, như việc tổ chức lại và đổi tên Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở thành Trung tâm Quản lý nhà thành phố Hà Nội thuộc Sở Xây dựng; sắp xếp bộ máy, nhân sự của Tổng công ty Vận tải Hà Nội và Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội; phương án tổng thể mạng lưới, cơ chế, chính sách trợ giá, đối tượng hành khách được hỗ trợ khi tham gia giao thông bằng xe buýt; rà soát, xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công, định mức kinh tế-kỹ thuật, đơn giá các lĩnh vực của thành phố còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, trong Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 về “Phương hướng phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng Hà Nội trở thành Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại”, cho nên cả hệ thống chính trị thành phố phải tập trung quyết liệt để thực hiện, trước hết là làm cho Hà Nội ngày càng ngăn nắp, trật tự hơn, phục vụ hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy nêu rõ, quan điểm của Thành ủy là không ngại khó, không ngại khổ. Từ cấp ủy phải tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, phải tạo ra sức ép, thậm chí sức ép lớn để cùng nhau chuyển động.

Về nhiệm vụ quý II/2024 và thời gian tới, đồng chí chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền vận động ngay trong cán bộ, đảng viên bảo đảm đồng thuận cao trong thực hiện các chủ trương sắp xếp, tổ chức bộ máy; đồng thời kiên định những nhiệm vụ đã đặt ra, hành động kiên quyết, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, đối với những việc mới việc khó thì bàn kỹ, thống nhất cao rồi bắt tay vào làm ngay.

Đồng chí yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành đẩy mạnh thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng, bảo đảm đúng quy định, tạo động lực thúc đẩy hiệu quả công tác và phục vụ người dân, cũng như phòng ngừa, hạn chế tiêu cực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sở, ngành nào làm chậm phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc xây dựng định mức, đơn giá nhất là các lĩnh vực vệ sinh môi trường, văn hóa, thể thao; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đổi mới quản lý lòng đường, vỉa hè, quản lý nhà, thiết kế đô thị, quản lý tài sản công, giao thông thông minh..., phấn đấu trình đề án trong quý II/2024.