Gốc mùa xuân

Cứ mỗi mùa xuân đến

Ta lại cưa cành đào

Đào theo xe về phố

Gốc đào ở lại vườn

Phố hai hàng đào nở

Rực rỡ cả mùa xuân

Vườn gốc đào lặng lẽ

Âm thầm bên góc sân

Rồi mùa xuân qua đi

Gốc đào lên chồi biếc

Rồi mùa hạ trở về

Đào bên sân xanh tốt

Cuối đông đào lại nở

Rực rỡ cả mùa hoa

Cây lại dâng cành đào

Gửi theo xe về phố

Âm thầm và lặng lẽ

Ôi! Gốc đào bên sân

Xuân đến lại cưa mình

Gửi cành về mấy ngả?

Không hoa và không lá

Trơ lại cuối góc vườn

Tôi gọi gốc đào ấy

Là gốc của mùa xuân…

Thạch Quỳ