Trước xuân này

Xuân chưa về qua nụ biếc chồi xanh

Sao bỗng thấy nhìn cái gì cũng đẹp

Ngoái lại đằng sau bao điều nuối tiếc

Tự trách mình chưa làm được nhiều hơn

Trước xuân này

Qua nắng mưa, qua nóng lạnh đời thường

Vẫn chỉ thấy mình là người có lỗi

Những toan tính của một thời nông nổi

Hỏi được gì qua chung cuộc thiệt hơn

Mùa xuân này bố nói với các con

Nỗi canh cánh dù chẳng điều mới lạ

Đời công bằng không cho ai tất cả

Chẳng lấy của ai hết thảy mọi phần

Đã gọi rằng mang cái nghiệp vào thân

Điều sướng khổ khoan cho mình là nhất

Cái được mất tự tu nhân tích đức

Chớ vội vàng hãy đợi đó mà xem

Mùa xuân này anh muốn nói cùng em

Tình chồng vợ sáu mươi năm đã biết

Lúc gian nguy, lúc cận kề cái chết

Chữ thủy chung mới thấu nghĩa bao la

Để Tết về ta lại nói với ta

Đời vẫn đẹp và tình yêu cứ trẻ

Khi tuổi em đã bảy mươi ba lẻ

Anh xuân xanh chẵn tuổi tám lăm tròn.

Duy Thảo