Gọi

Đào phai nhớ hơi gió bấc

cánh đồng lấm tấm dấu chân xanh

những nguồn cơn ấm lành

tỏa trong hồn nhiên đất

Gọi

mỗi ban mai thức một mơ màng

mỗi mặt người ánh trời quang đãng

từ khúc hoan ca cánh trắng đàn chim

lông vũ nguyện làm mùa hoa trên đá

từ bấy nở ra tiếng cười

suối chảy rót muôn vàn giọng nói

khi núi rừng âm vang gió gọi

mọi lặng thầm nhoi nhói vươn cao.

Lữ Mai