Tháng giêng

Tháng giêng

đò đầy

sải tay về xanh thắm

Tháng giêng

đuôi mắt

dài như vết xước

những mùa niên thiếu

ai vẽ lên trời

chiều như buông

mây như ngừng trôi

chiều như tranh

sông như lụa phơi…

bờ bãi đãi đằng

đường ngôi lưu luyến

bện gió sương pha

bện màu rượu đắng

người đã bên kia dòng

giá buốt bên kia bờ

TRẦN KIM HOA