Trăng lính đảo

Trùng trùng sóng

nhấp nhô tàu

nhấp nhô đảo

ngả nghiêng trăng.

Trong ngần trên những đám mây màu cánh vạc

trăng treo giữa biển mênh mông

như khuôn mặt sáng trong xuân em

treo giữa vô tận thương nhớ lòng anh

người lính đảo!

Những khi đại dương gầm gừ phong ba thịnh nộ

trăng náu mình bình yên phía đất liền

như khuôn mặt sáng trong xuân em

náu kín thẳm sâu thương nhớ lòng anh

người lính đảo!

PHAN HOÀNG