Văn hóa soi đường cho quốc dân đi
14:17 22/11/2021

75 năm trước, khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa còn non trẻ đang phải đối phó thù trong, giặc ngoài, Đảng ta, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Và trong những ngày này, khi cả đất nước gồng mình chống đại dịch Covid-19, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ ba sẽ được tổ chức, ngày 24/11/2021. Điều đó càng cho thấy rõ, Đảng luôn đặt văn hóa vào vị trí nền tảng, động lực nội sinh then chốt của chiến lược phát triển đất nước hướng đến mục tiêu phồn vinh - hạnh phúc!

Chính quyền 4.0 & niềm tin số
15:16 10/10/2021

Dịch Covid-19, ở một khía cạnh, lại là động lực của tiến trình chuyển đổi số. Nhưng muốn xây dựng chính quyền 4.0 một cách thực chất, đòi hỏi phải tạo dựng niềm tin số cho người dân, doanh nghiệp. Đổi tên, kiện toàn Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử thành Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, trước đó là phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030… cho thấy quyết tâm kiến tạo không gian phát triển nền kinh tế số và xã hội số.

Ngoại giao vaccine: Chủ động và linh hoạt
09:38 05/10/2021

Trong chiến lược phòng, chống đại dịch Covid-19 hiện nay, tiêm vaccine miễn phí là chủ trương nhất quán, khẳng định sự quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước đối với sức khỏe và tính mạng của nhân dân.

Cam go cuộc chiến chống hàng giả
16:47 27/09/2021

Mùa dịch bệnh, lập tức xuất hiện khẩu trang giả, thuốc giả… Vào năm học mới, gặp ngay nỗi lo mua phải sách giáo khoa giả… Hàng giả, hàng kém chất lượng len lỏi vào mọi ngõ ngách của thị trường, không chỉ xâm hại quyền lợi của người tiêu dùng mà còn khiến cho sản xuất trong nước vốn đang “đóng băng” càng trở nên điêu đứng. Muốn nâng cao năng lực chống hàng giả, bên cạnh việc hoàn thiện khung khổ pháp lý, tăng chế tài xử phạt còn phải tính đến vấn đề đạo đức công vụ và tính hợp lý của mô hình quản lý chuyên trách.

Trung thu vắng bóng đèn lồng
19:08 19/09/2021

Tựu trường online, học chính thức trực tuyến ngày qua ngày… Và một mùa Trung thu không có tiếng trống múa lân, không có lấp lánh đèn lồng, cũng thiếu vắng tiếng cười thơ trẻ. Dịch Covid-19 tạo nên những điều chưa từng có trong thế giới tuổi thơ mà mức độ tác động của nó không chỉ đo lường bằng ngày tháng trước mắt. Trẻ em trong đại dịch hôm nay đang rất cần sự chăm sóc, bảo vệ, cảm thông, chia sẻ nhiều hơn nữa. Tất cả vì một thế giới ngày mai.