Đẩy nhanh tiến độ các dự án sử dụng vốn đầu tư công

Tại kỳ họp thứ bảy, HÐND thành phố Hà Nội khóa 15 đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 với tỷ lệ tán thành hơn 94%. HĐND thành phố đã chấp thuận tăng tổng mức vốn đầu tư công cấp thành phố từ 104.723 tỷ đồng lên 119.225 tỷ đồng, lấy từ kết dư ngân sách và vay bù đắp bội chi ngân sách địa phương.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, sau ba năm thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, thành phố đã bố trí hơn 58.263 tỷ đồng cho các dự án xây dựng cơ bản, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ cho cấp huyện..., đạt 55,61% kế hoạch. Nhờ đó, đã hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng 569 công trình, gồm 205 công trình cấp thành phố và 364 công trình cấp huyện.

Qua đánh giá, xem xét tổng nhu cầu vốn tăng thêm của các nhiệm vụ, dự án đầu tư công trong thời gian tới, UBND thành phố Hà Nội đề xuất điều chỉnh nguồn vốn đầu tư công trung hạn tăng thêm hơn 14.500 tỷ đồng. Nguồn bổ sung này được lấy từ kết dư ngân sách năm 2017, vay lại nguồn vốn ODA của Chính phủ năm 2019, nguồn thu tăng từ xổ số kiến thiết và dự kiến huy động từ các nguồn khác như nguồn thu cổ phần hóa doanh nghiệp, vay ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi...

Việc bổ sung nguồn vốn đầu tư công trung hạn nhằm tăng khả năng hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Hà Nội tiếp tục ưu tiên đầu tư cho các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề, bố trí gần 5.455 tỷ đồng cho 20 dự án do thành phố quản lý và 202 dự án thành phố hỗ trợ mục tiêu cho các huyện. Ngoài ra, bổ sung 1.860 tỷ đồng cho 21 dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HÐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai cho biết, theo thẩm tra của HÐND thành phố, khả năng cân đối ngân sách bổ sung nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư công trung hạn đến năm 2020 là cơ bản đáp ứng được. HÐND thành phố thống nhất với phương án sử dụng 5.681 tỷ đồng trong số 8.012 tỷ đồng dự phòng đầu tư công trung hạn để phân bổ vốn cho các nhiệm vụ và dự án bổ sung, phát sinh mà UBND thành phố đề xuất.

Tuy nhiên, HÐND thành phố cho rằng, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 chỉ còn hai năm để thực hiện, nhưng vẫn còn 100 dự án (tổng vốn dự kiến khoảng 4.250 tỷ đồng) chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư và làm các thủ tục đầu tư khác. Bên cạnh đó, còn 54 dự án có thời hạn hoàn thành trong năm 2018, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Do đó, HÐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định, thực hiện các cơ chế giải ngân linh hoạt cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng, công tác thanh quyết toán dự án, triển khai tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt. Ðồng thời, tiếp tục rà soát phương thức triển khai, địa điểm xây dựng, tính cấp thiết của dự án để ưu tiên nguồn vốn cho các dự án cấp thiết, quan trọng hơn.