Tổng quan

Biến đổi khí hậu đang diễn ra mạnh mẽ, nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu, và thực sự đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại. Với đường bờ biển dài, Việt Nam nằm trong số những quốc gia được đánh giá là chịu tác động nặng nề của mối đe dọa này. Đã đến lúc thế giới phải cùng chung tay quyết liệt hành động và có những bước dịch chuyển mạnh mẽ hơn nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay.

Trọng tâm

Biến đổi khí hậu - Mối đe dọa toàn cầu Chi tiết

Số liệu thống kê

21-24 cm Mực nước biển dâng kể từ năm 1880
1,2 nghìn tỷ tấn Lượng băng biến mất trên thế giới mỗi năm
1,5 độ C Giới hạn tăng nhiệt độ Trái đất để tránh tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu
420 triệu ha Diện tích rừng biến mất trên thế giới giai đoạn 1990-2020
250.000 Ước tính số người tử vong liên quan biến đổi khí hậu giai đoạn 2030-2050

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Hà Nội 12 ngày đêm
+ Theo dõi
Giải thưởng VinFuture
+ Theo dõi
Những công cụ quan trọng cho hợp tác biển
+ Theo dõi
Văn hóa soi đường
+ Theo dõi
Thủ tướng Võ Văn Kiệt
+ Theo dõi
Tôn sư trọng đạo
+ Theo dõi
Việt Nam-Trung Quốc
back to top