Tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4/10

NDO - Các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4/10 cần tổ chức thường xuyên, liên tục; đặc biệt tập trung vào dịp cao điểm từ ngày 2 đến 6/10/2023.
0:00 / 0:00
0:00
Tuyên dương 100 học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu, xuất sắc tại lễ kỷ niệm Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2022.
Tuyên dương 100 học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu, xuất sắc tại lễ kỷ niệm Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2022.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn về việc hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023.

Từ năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định lấy ngày 4/10 hằng năm là Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam.

Đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới hằng năm.

Qua 3 năm tổ chức hưởng ứng trên phạm vi cả nước, Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam đã được các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp, người lao động hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam.

Từ năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định lấy ngày 4/10 hằng năm là Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam.

Để Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023 được tiếp tục thực hiện sâu rộng, thực chất và hiệu quả, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương căn cứ điều kiện thực tiễn quan tâm chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023.

Văn bản nêu rõ, thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam nhằm kêu gọi cộng đồng trong nước hưởng ứng và ủng hộ phát triển kỹ năng lao động bằng các hành động cụ thể để nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam; khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện suốt đời để nâng cao kỹ năng trình độ của học sinh sinh viên và người lao động; tôn vinh và khẳng định vị thế, tầm quan trọng của người lao động có kỹ năng nhất là người lao động có tay nghề cao kỹ năng nghề nghiệp xuất sắc.

Bên cạnh đó, thúc đẩy sự đồng hành, gắn kết giữa Nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp và toàn xã hội trong phát triển kỹ năng cho người lao động thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Việc tổ chức các hoạt động cần chủ động, linh hoạt, thiết thực, phù hợp điều kiện thực tiễn; gắn với các hoạt động cụ thể trong xây dựng, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp; góp phần thực hiện thành công đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về nội dung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước; là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 4/5/2023 của Ban Bí thư; khẳng định rõ vị trí, tầm quan trọng của “lực lượng lao động có chất lượng, kỹ năng và hiệu quả cao là nguồn tài nguyên vô giá, là nhân tố quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia”.

Tăng cường công tác truyền thông, tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động, nhất là ở những địa bàn, khu vực kinh tế trọng điểm, tập trung đông các khu công nghiệp, khu chế xuất để đáp ứng nhu cầu lao động có kỹ năng nghề cho phục hồi và phát triển kinh tế. Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông các chính sách mới về giáo dục nghề nghiệp, góp phần tạo niềm tin và đồng thuận trong toàn xã hội.

Thúc đẩy sự đồng hành, gắn kết giữa Nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp và toàn xã hội trong phát triển kỹ năng cho người lao động. Huy động sự tham gia có hiệu quả của toàn xã hội trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giáo dục nghề nghiệp, góp phần thực hiện thành công đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam cần tổ chức thường xuyên, liên tục; đặc biệt tập trung vào dịp cao điểm từ ngày 2 đến 6/10/2023.

Phát động các phong trào thi đua học tập, rèn luyện phát triển kỹ năng nghề trong học sinh, sinh viên và người lao động tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của người học, gia đình và xã hội về ý nghĩa của việc học nghề, kỹ năng nghề trong tiếp cận việc làm, nâng cao thu nhập và cơ hội học tập suốt đời, thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo và tạo điều kiện cho người lao động tại các doanh nghiệp, đội ngũ nhà giáo, người đào tạo và học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng lao động gắn với đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia để gia nhập thị trường lao động, lập nghiệp và học tập suốt đời, phát triển sự nghiệp.

Thông tin, phản ánh, tôn vinh gương người tốt việc tốt, điển hình người lao động có kỹ năng, nhất là người lao động có tay nghề cao, kỹ năng nghề nghiệp xuất sắc. Đồng thời, phát hiện và kịp thời biểu dương, khen thưởng, vinh danh người lao động có tay nghề cao, kỹ năng nghề xuất sắc; các tập thể, cá nhân, nhà giáo, cộng đồng và doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc đào tạo, phát triển kỹ năng nghề cho nguồn nhân lực của đất nước.

Việc lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam phù hợp, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, trọng tâm là triển khai các hoạt động hưởng ứng thiết thực tại địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp bằng những hình thức phù hợp.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam cần tổ chức thường xuyên, liên tục; đặc biệt tập trung vào dịp cao điểm từ ngày 2 đến 6/10/2023.

Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, tính đến tháng 6/2023, cả nước có 1.888 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong số này, có 397 trường cao đẳng, 433 trường trung cấp và 1.058 trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập là 683 cơ sở, chiếm 36,2 % mạng lưới giáo dục nghề nghiệp của cả nước. Qua 6 tháng đầu năm, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp ước tuyển sinh được hơn 1 triệu người , đạt 46% kế hoạch năm.