Vinh danh 2 thí sinh đạt Huy chương vàng cuộc thi trực tuyến nghề cơ điện tử năm 2021 (Ảnh: GDVT).

Chuẩn bị nhân lực có kỹ năng cho khôi phục kinh tế sau đại dịch

Dịch Covid-19 tác động lớn tới thị trường lao động - việc làm Việt Nam trong ngắn hạn và dài hạn. Do đó, cần có những giải pháp hữu hiệu để nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực nhằm khôi phục và phát triển thị trường lao động; đặc biệt việc tạo việc làm, xây dựng kỹ năng lao động thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Giờ học ứng dụng công nghệ tại Trường cao đẳng Cơ điện Hà Nội.

Nâng tầm kỹ năng lao động - chiến lược cần ưu tiên trong bối cảnh dịch Covid-19

Kỹ năng lao động đóng vai trò quan trọng, góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhất là trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của công nghệ, số hóa, tự động hóa, toàn cầu hóa hiện nay... Nhân Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4/10 năm nay, Thứ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng có một số chia sẻ về chủ đề này.