Sơn La gặp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

NDO - Ngày 28/11, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã tổ chức gặp mặt và tặng quà cho 120 người đại diện cho hơn 200 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mường La.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mường La tặng quà cho đại diện người có uy tín.
Lãnh đạo huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mường La tặng quà cho đại diện người có uy tín.

Tại cuộc gặp mặt, 120 đại biểu được Ủy ban Nhân dân huyện và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông tin về kết quả công tác mặt trận năm 2022, phương hướng năm 2023; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Nghe thông tin thêm về các văn bản quan trọng, như: Quyết định số 1719 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 và giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025; các văn bản về dân tộc, chính sách dân tộc đang triển khai….

Trong những năm qua, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mường La đã phát huy tốt vai trò, đóng góp tích cực trong việc tham gia thực hiện chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng ý thức tự giác, chấp hành pháp luật cho người dân trong cộng đồng.

Đội ngũ những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Mường La đã phát huy tốt vai trò trong việc tham gia giải quyết các mâu thuẫn, xích mích trong cộng đồng khu dân cư; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác và phòng chống tội phạm, bài trừ các tệ nạn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an ninh tại khu dân cư….