Phú Thọ: Giải quyết việc làm cho lao động là người dân tộc thiểu số

NDO-Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình giảm nghèo bền vững,từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ đã giải quyết việc làm tăng thêm cho hơn 54.000 người, trong đó, lao động là người dân tộc thiểu số là 9.684 người, chiếm 17,8%.
0:00 / 0:00
0:00
Sàn giao dịch việc làm tỉnh Phú Thọ đã kết nối đưa hàng trăm lao động là người dân tộc thiểu số đi làm việc tại nước ngoài.
Sàn giao dịch việc làm tỉnh Phú Thọ đã kết nối đưa hàng trăm lao động là người dân tộc thiểu số đi làm việc tại nước ngoài.

Đáng chú ý, thông qua các đợt tuyên truyền, vận động tại các sàn giao dịch việc làm tổ chức ở các huyện miền núi trong tỉnh, đã thu hút nhiều lao động là người dân tộc thiểu số đăng ký tham gia đi làm việc ở nước ngoài.

Đến nay, tổng số lao động là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở nước ngoài của tỉnh là 2.033 người, chiếm 33,4% số lao động của tỉnh được đưa đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng từ năm 2021 đến nay. Số lao động là người dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài tập trung ở các huyện: Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng, Thanh Thủy...

Ngành nghề người lao động làm việc chủ yếu là: sản xuất, chế tạo máy móc, thủy hải sản, nông nghiệp, xây dựng... Bình quân thu nhập sau khi trừ các chi phí tại thị trường lao động nước ngoài cơ bản đạt từ 14đến 22 triệu đồng/tháng.

Trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy các nguồn lực, tiếp tục hỗ trợ, giới thiệu người lao động là người dân tộc thiểu số đi học tập, lao động tại nước ngoài, nhất là tại các thị trường lao động nhiều tiềm năng.